Σχετικά

SMOKE-FREE ΝΕΑ ΣΜΥΡΝΗ


Μια πρωτοβουλία του Δήμου Νέας Σμύρνης

Αναπνέουμε Ελεύθερα

Μία πρωτοβουλία του Δήμου Νέας Σμύρνης που στοχεύει, στην πληροφόρηση σχετικά με τα οφέλη της μείωσης του καπνίσματος για την ατομική και δημόσια υγεία και στην ομαλή εφαρμογή του επικαιροποιημένου αντικαπνιστικού νόμου 4633/2019.

Σας καλούμε να γίνετε μέρος αυτής της πρωτοβουλίας και να ενισχύσετε την προσπάθεια ενημέρωσης και προσαρμογής.


SMOKE-FREE ΝΕΑ ΣΜΥΡΝΗ ΚΑΜΠΑΝΙΑ