Αναπνέουμε Ελεύθερα (Smoke-Free)

Αναπνέουμε Ελεύθερα (Smoke-Free)

Η πρωτοβουλία “Αναπνέουμε Ελεύθερα (Smoke-Free)” είναι μια πρωτοβουλία του Δήμου Νέας Σμύρνης που στοχεύει, στην πληροφόρηση σχετικά με τα οφέλη της μείωσης του καπνίσματος για την ατομική και δημόσια υγεία και στην ομαλή εφαρμογή του επικαιροποιημένου αντικαπνιστικού νόμου 4633/2019.

Σας καλούμε να γίνετε μέρος αυτής της πρωτοβουλίας και να ενισχύσετε την προσπάθεια ενημέρωσης και προσαρμογής.